Plan Sośnierza, plan, plan, plan…


Plany powinny być tworzone z udziałem wszystkich interesariuszy, z pełną świadomością i oceną skutków działań, jakie przynoszą – zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Razem z #GrzegorzZiemniak @IZIDPL rozmawiam o tzw. Palnie Sośnierza, kontekście politycznym w jakim się pojawił i sposobie w jaki został sformulowany. 

Zapraszamy do słuchania!

Świat nowych wartości


Potrzebujemy nowej umowy społecznej opartej na nowej siatce wartości. Razem z Marią Liburą staramy się odpowiedzieć na pytanie: kto powinien tworzyć taką siatkę wartości, jak powinna powstać, zostać uzgodniona, zyskać akceptację społeczną? Kto powinien być liderem narracji i jaka powinna być w tym rola rządu, współpracujących ekspertów, środowisk dyskusyjnych i całego społeczeństwa? 

Zapraszamy do słuchania!

Zmierzch demokracji czy jedność przeciwieństw


Stany nadzwyczajne wymuszają ograniczanie swobód obywatelskich. Pytanie, czy skala tych ograniczeń jest odpowiednia oraz – gdy będzie już po wszystkim – czy wszystko wróci do normy? Mec. Maciej Gawroński (Gawroński & Partners) przedstawia wizję świata i momentu, w którym „niepowstrzymana siła napotyka niewzruszony obiekt”. Czy mamy do czynienia ze zmierzchem demokracji, a może rodzi się po prostu inny świat?

Zapraszamy do słuchania!