2018-11-08 Ile wolności tyle odpowiedzialności


Rozmawiamy o granicach odpowiedzialności państwa za niezgodne z prawem, czy zdrowym rozsądkiem, działania swoich obywateli. Wspominamy prof. Religę i jego bezkompromisowe w tym zakresie stanowisko. Państwo powinno uczyć odpowiedzialności obywateli za skutki swoich działań. Koszty tych działań nie mogą być przerzucane na pozostałych. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Ewangelizacja – tak, ale brak konsekwencji – nie. Dotyczy to tak szczepień, jak i każdej innej sfery życia.

Zapraszamy do słuchania!